ความจริงในมุมมองที่แตกต่าง

จุดจบของ ดอลล่าร์

719

จุดจบ ดอลลาร์ มาถึงแล้ว ไม่สามารถเป็นเงินทุนสำรอง ระหว่างประเทศอีกต่อไป สิ่งที่เหลืออยู่คือ…… สงคราม