ความจริงในมุมมองที่แตกต่าง

อ.ละงูแล้งหนักสระน้ำประปาหมู่บ้านแห้ง

2,368
อ.ละงู แล้งกระทบหนัก สระน้ำประปาหมู่บ้านแห้ง น้ำมีกลิ่นเหม็น หมู่บ้าน มัสยิด และโรงเรียนต้องขาดน้ำ

จ.สตูล ยังคงวิกฤติ และเจอปัญหาประสบภัยแล้งอย่างหนัก ล่าสุด ชาวบ้านในพื้นที่ อ.ละงู จ.สตูล ต้องขาดแคลนน้ำใช้ทั้งอุปโภคบริโภค ในพื้นที่บ้านคลองน้ำเค็ม ม.16 ต.ละงู โดย นายม๊ะหลาด นุ้ยโส๊ะ อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 149 ม.16 พร้อมชาวบ้านกว่า 10 คน รวมตัวและเดินมาชี้จุดสระน้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสระน้ำที่ชาวบ้านจำนวน 150 ครัวเรือน ต้องใช้น้ำจากสระนี้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมัสยิดต้องใช้จากสระนี้ทำพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามในแต่ละวัน จนปัจจุบันต้องซื้อน้ำมาใช้ล้างตัวเพื่อทำพิธีกรรมทางศาสนา และโรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็ม ที่นักเรียนต้องใช้น้ำแห่งนี้โชคดีเป็นในช่วงปิดเทอม น้ำจึงถูกไปใช้ให้กับชาวบ้าน นายโย๊ะอัด โต๊ะฝา ประธานจัดการน้ำประปา ร้องเรียนว่าชาวบ้านไร้น้ำจริง ๆ เราจะต้องวางแผนระบบใช้น้ำอย่างจริงจัง ซึ่งตอนนี้เรายังหาทางออกไม่ได้เลย เพียงต้องใช้น้ำอย่างประหยัดแบ่งเวลาใช้น้ำเป็นช่วง ชาวบ้านต้องประหยัดไปก่อน ด้าน นายฮาสัน อุดศมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 (ตัวแทนนายอำเภอละงู) กล่าวว่า ทำหนังสือยื่นไปทางอำเภอ และหาทางแก้ไข ตอนนี้ทางอำเภอรับเรื่องร้องทุกไปแล้ว รอวันที่ทางอำเภอประสานมาในการแก้ไข

สำหรับปัญหาเหล่านี้ ชาวบ้านยังรอความหวังจากหน่วยงานภาครัฐในการลงมาเยียวยาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แม้ทาง จ.สตูล ประกาศครบ 7 อำเภอแล้วก็ตาม แต่บางจุดหน่วยงานท้องถิ่น ยังคงดูแลไม่ทั่วถึง เพียงต้องรอความหวังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป