ความจริงในมุมมองที่แตกต่าง

ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม “”ตาดีกาสัมพันธ์”

2,829

ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมเข้าประกวด ในงานแข่งขันกีฬาและกิจกรรมเยาวชน “ตาดีกาสัมพันธ์”

ตาดีกาสัมพันธ์ 2559

โรงเรียนตาดีกา 11 แห่ง ส่งขบวนแห่ทางวัฒนธรรมเข้าประกวด ในงานแข่งขันกีฬาและกิจกรรมเยาวชน “ตาดีกาสัมพันธ์” เพื่อเสริมสร้างสันติสุข ประจำปี 2559 ที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ขบวนแห่ประกอบด้วยนักเรียนในชุดประจำท้องถิ่นสีสันสะดุดตา และสิ่งของเครื่องประดับต่าง ๆ เช่น ว่าวบูหลัน (ว่าววงเดือน) และ บูงอซีเระ (พุ่มดอกไม้ใบพลู) เป็นต้น โดยได้รับความสนใจจากประชาชนตลอดเส้นทาง12985581_1762752180612481_2432460721067118278_n 12985592_1762752230612476_3545979833261662437_n 13010816_1762752260612473_5176510405033258067_n 13015453_1762752227279143_8610198477637046848_n