ความจริงในมุมมองที่แตกต่าง

แกนนำ พูโล ปรากฎตัว ในการประชุม OIC

457

กรุงอิสตันบูล: 13 เมษายน 2016 ดร.อลิฟ มุคต๊าร หัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศของกลุ่มพูโล(PULO) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือของประเทศอิสลาม(OIC) ครั้งที่ 13 ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ภายใต้หัวข้อ “เอกภาพและความเป็นปึกแผ่นเพื่อแสวงหาสันติภาพและความยุติธรรม”

ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2016 ดร.อลิฟได้นำเสนอรายงานพิเศษฉบับหนึ่งของกลุ่มพูโลเมื่อวันที่ 13 เมษายน

ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการต่อสู้ของชาวมลายูปัตตานีและพัฒนาการในการแก้ปัญหาของชาวปัตตานีระหว่างขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยปัตตานีภายใต้ร่มเงาของกลุ่ม(มาลาปัตตานี)ที่ต่อสู้กับรัฐบาลไทย โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากรัฐบาลมาเลเซีย อาจเป็นไปได้ว่า จะมีมติที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาออกมาในภายหลัง ที่แสดงให้เห็นถึงข้อยุติของปัญหาในการต่อสู้ของชาวปัตตานี

http://puloinfo.net/index.php/articles/melayu/71-dr-arif-mokhtar-hadir-sidang-kemuncak-oic-2016