ความจริงในมุมมองที่แตกต่าง

ข่าวกรองจับตา3อุยกูร์หัวรุนแรงเข้าไทย

934
หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ แจ้งด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกด่าน จับตา 3 ชาวอุยกูร์หัวรุนแรง อาจเดินทางเข้าไทย พบมีแผนโจมตีแหล่งผลประโยชน์ของจีนในภูมิภาคอาเซียน
โดยหน่วยงานด้านความมั่นคง แจ้งว่า ได้รับการแจ้งทางหน่วยความมั่นคงประเทศสิงคไปร์ มายังหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อแจ้งให้ด่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสนามบินนานาชาติ พร้อมทั้งด่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทุกด่าน ว่า มีชาวอุยกูร์หัวรุนแรง สัญชาติตุรกี 3 คน มีแผนโจมตีผลประโยชน์ของจีนในภูมิภาคอาเซียน และมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเดินทางเข้าประเทศไทย คือ นาย HID YET DURSUN ถือหนังสือเดินทางตุรกี เลขที่ U 07510463 นาย ALI YALCIN ERGIN ถือหนังสือเดินทางตุรกี เลขที่ U 03217293 นาย ALI YALCIN ถือหนังสือเดินทางตุรกี เลขที่ U 04601655 ซึ่งหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ พิจารณาแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวมาจากข้อมูลด้านการข่าว และมีผลต่อด้านความมั่นคงของชาติและน่าจะเป็นประโยชน์ตลอดจนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ในภาพรวม จึงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง

ทั้งนี้ ยังมีรายงานอีกว่า สำหรับ นาย ALI YALCIN ถือหนังสือเดินทางตุรกี เลขที่ U 04601655 นั้น พบข้อมูลว่า เคยเดินทางเข้ามาประเทศไทยถึง 2 ครั้ง โดยในครั้งแรกได้เคยเดินทางเข้ามาทางด่านสนามบินดอนเมือง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เดินทางออกไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ครั้งที่ 2 ได้เดินทางเข้ามาทางด่านสนามบินภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 แล้วได้เดินกลับออกไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมานี้