ความจริงในมุมมองที่แตกต่าง

อิหร่านยังคงสนับสนุน รัฐบาลซีเรียต่อไป

926

ที่ปรึกษาระดับสูงของท่านซัยยิดอาลี คามาเนอี ผู้นำสูงสุดสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านกล่าวว่า:เตหะรานจะคงยังสนับสนุนช่วยเหลือรัฐบาลและประชาชนชาวซีเรียแม้ว่าสัญญาการหยุดยิงจะสิ้นสุดลง