ความจริงในมุมมองที่แตกต่าง

สงขลาส่งเสริมปลูกผักเหลียงแซมในสวนยาง

3,813
ส่งเสริมปลูกผักเหลียง แซมในสวนยางพาราหรือไร่นาสวนผสม สร้างรายได้ระยะยาว ตลาดต้องการสูงราคาดีไม่มีตก

ผักเหลียง หรือ ผักเหมียง พืชกินใบที่เกษตกรชาวสวนยางใน จ.สงขลา นิยมนำไปปลูกแซมในร่องยางพารา เพื่อสร้างรายได้เสริม และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่สนใจที่กำลังหาพืชผัก เพื่อนำไปปลูกสร้างรายได้เสริม ไม่เฉพาะปลูกในสวนยางพาราเท่านั้น แต่ยังสามารถปลูกได้ทุกที่ มีตัวอย่างของเกษตรกรที่นำผักเหลียงมาปลูกแซมในสวนยางพาราจนประสบความสำเร็จและเป็นแปลงปลูกรายแรก ๆ ของ จ.สงขลา นั่นคือ นางบุญชู  มะกรูดทอง เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่หมู่ 8 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งปลูกผักเหลียงในร่องยางพารา จำนวน 2 ไร่ มากว่า 10 ปี และขณะนี้ยังคงเก็บยอดผักเหลียงขายได้อย่างต่อเนื่อง โดยหากเก็บขายเองราคากิโลกรัมละ 90 บาท หรือหากมีแม่ค้ามารับมาขายต่อกิโลกรัมละ 70 บาท ซึ่งราคาของผักเหลียงไม่เคยตก และจะอยู่ในระดับนี้ตลอด สร้างรายได้เสริมโดยที่แทบไม่มีต้นทุนทั้งการปลูกและการดูแล โดยเฉพาะในช่วงยางพาราผลัดใบมีนาคม – พฤษภาคม ซึ่งต้องหยุดกรีด ผักเหลียงจะสร้างรายได้หลักทดแทนยางพารามีรายได้ตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นต่อเดือนเลยทีเดียว

นาย สุนันต์ ถีราวุฒิ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา เปิดเผยว่า กำลังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักเหลียงแซมในสวนยางพาราหรือตามไร่นาสวนผสม เนื่องจากตลาดต้องการสูงมาก เพราะกำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภค และจากการลงพื้นที่แปลงตัวอย่างในหลาย ๆ แห่งที่เกษตรกรที่นำผักเหลียงไปปลูกทั้งในส่วนยางพาราหรือตามร่องสวนต่างพอใจและมีรายได้เสริม ข้อดีของผักเหลียงคือปลูกแทบไม่ต้องดูแลอะไรเลย ขึ้นได้ทุกที่ ทนต่อสภาพอากาศ ยิ่งปลูกในสวนยางยิ่งได้ผลเพราะอาศัยปุ๋ยที่ใส่ยางพารา และจะแตกแขนงออกไปเรื่อย ๆ และอายุยืนสามารถมีรายได้ในระยะยาว ซึ่งเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถติดตามสอบถามรายละเอียดจากสำนักงานเกษตรในพื้นที่ได้