ความจริงในมุมมองที่แตกต่าง

ผู้นำคริสต์คาทอลิก ยกย่องการประกาศวันกุดส์สากลของอิมามโคมัยนี (ร.ฮ)

1,098

สำนักข่าว IMM : อิลยาส ริฮาล ผู้นำคริสต์นิกายคาทอลิก ในพื้นที่ฮุรมุล ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอน ให้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวแห่งชาติอิหร่านในกรุงเบรุตประเทศเลบานอนว่า “การประกาศให้วันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติของทุกปี เป็นวันกุดส์สากล โดยท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) คือการประกาศที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีเกียรติยิ่ง”

 

สำนักข่าวอิรนา สำนักข่าวแห่งชาติของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านรายงานว่า อิลยาส ริฮาล ผู้นำคริสต์นิกายคาทอลิก ในพื้นที่ฮุรมุล ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอน ให้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวแห่งชาติอิหร่านในกรุงเบรุตประเทศเลบานอนว่า “การประกาศให้วันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติของทุกปี เป็นวันกุดส์สากล โดยท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) คือการประกาศที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีเกียรติยิ่ง”

บาทหลวงผู้นี้ยังได้กล่าวอีกว่า “เป้าหมายที่แท้จริงในการดำริวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติในนามวันกุดส์สากล โดยท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) ผู้นำการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน คือการเรียกร้องให้มวลประชาชาติอิสลามหันไปสนใจการถูกยึดครองของสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นั้น และเป็นการป่าวประกาศให้มวลมนุษยชาติพึงทราบว่า รัฐบาลยิวไซออนิสต์คือผู้รุกราน และคือผู้ยึดครองสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ เหล่านี้คือเป้าหมายที่สำคัญของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ)”

บาทหลวงอิลยาส ริฮาล ได้กล่าวเน้นย้ำว่า “บัยตุลมุก๊อดดัส คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ในทัศนะของศาสนาแห่งฟากฟ้าทุกศาสนา รวมถึงมวลผู้ศรัทธาทั้งหลาย และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้คือสถานที่ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ทางศาสนา แม้กระทั่งชาวยะฮูดีเองก็ให้เกียรติต่อสถานที่นี้อย่างมาก และมีความสำคัญเฉพาะอยู่ในศาสนาของชาวยะฮูดีมาเก่าก่อน”

ผู้นำคริสต์คาทอลิกท่านนี้ยังได้กล่าวอีกว่า “การปลูกถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของชาวยะฮูดีในขณะนี้โดยชาวรัฐบาลอิสราเอลกำลังมีอย่างต่อเนื่อง ทว่าขอเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลคำนึงถึงสิทธิอันชอบธรรมของประชาชาติผู้ถูกกดขี่ปาเลสไตน์ด้วย ซึ่งเป็นกฎหมายสากลของสหประชาชาติที่จะต้องมีการเคารพในสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน”

บาทหลวงอิลยาส ริฮาล ได้กล่าวเน้นย้ำว่า “ข้าพเจ้าขอให้มวลมุสลิม คริสเตียน และยะฮูดี ออกห่างจากความแตกแยก และลดความมีอคติซึ่งกันและกันเสียอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างความสงบสันติให้เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งความขัดแย้งนี้ ลองหันหน้าเข้าสู่โต๊ะเจรจาในระหว่างกันเพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งสีย”

บาทหลวงอิลยาส ริฮาล ได้กล่าวอีกว่า “พวกเราต้องการให้ “บัยตุลมก๊อดดัส” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของมวลศรัทธาชนในทุกๆ ศาสนาแห่งฟากฟ้า และท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) ได้ดำริให้วันศุกร์สุดท้ายในเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติเป็นวันกุดส์สากลในทุกๆ ปี ก็มีเป้าหมายนี้เช่นเดียวกัน ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) คือผู้ริเริ่มการสร้างความเป็นเอกภาพ ความสมานฉันท์ในบรรดาศรัทธาชนทั้งหลาย เราเข้าใจเช่นนั้น”