ความจริงในมุมมองที่แตกต่าง

ทหารอเมริกันเปิดโปง ‘ผู้ก่อการร้ายตัวจริง’

1,829

ทหารอเมริกันเปิดโปง ผู้ก่อการร้ายตัวจริง
อยากให้คนไทยบริโภคสื่ออีกด้านที่เป็นความจริง ความจริงของการก่อการร้าย