ความจริงในมุมมองที่แตกต่าง

ชั่วโมงหยุดโลก ฟังคำปราศรัยผู้นำอิหร่านในประชุม NAM

281

สำนักข่าว IMM : ผู้นำสูงสุดอิหร่านอายะตุลลอฮ์ ซัยยิดอะลี คอเมเนอี จะปราศรัยในพิธีเปิดประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement – NAM) ครั้งที่ 16 กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ ซึ่งถือเป็นชั่วโมงหยุดโลก สื่อทั่วโลก ประชาคมโลกต่างคอยฟังการปราศรัยนี้อย่างใจจดใจจ่อ

 

การปราศรัยของอายะตุลลอฮ์ ซัยยิดอะลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ในครั้งนี้ถือเป็นชั่วโมงหยุดโลกของสื่อต่างๆ ทั่วทั้งโลก เป็นก้าวใหม่ของการเมืองในโลกใบนี้ ที่จะมีผู้เข้าร่วมฟังการปราศรัยในครั้งนี้ ณ หอประชุม โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนานาประเทศกว่า 120 ประเทศ รวมถึงประชาชาติของแต่ละชาติที่ต่างรอคอยรับฟังการปราศรัยในครั้งนี้อีกด้วย

ในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement – NAM) ครั้งที่ 16 กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ในครั้งนี้ เป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ยิ่งใหญ่กว่าการประชุมสามัญประจำปีของสหประชาชาติ และเป็นการรวมตัวของผู้นำชาติต่างๆ มากที่สุดที่เคยมีมา 3 กษัตริย์ , 24 ประธานาธิบดี , 8 นายกรัฐมนตรี , 9 รองนายกรัฐมนตรี , 2 ประธานรัฐสภา และ 9 คนจากตัวแทนพิเศษของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement – NAM)

และยังรวมถึงเลขาธิการสหประชาชาติ นายบัน คี มุน , เลขาธิการสันนิบาตอาหรับ , เลขาธิการองค์การความร่วมมือโลกอิสลาม ก็ได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement – NAM) อีกด้วย

ในขณะที่ทางสำนักข่าว IMM กำลังเขียนข่าวนี้ ตอนนี้ในที่ประชุม ได้เริ่มพิธีเปิดการประชุม โดยการอัญเชิญพระมหาคัมภคีร์อัลกุรอาน ผู้สนใจสามารถรับชมออนไลน์พิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement – NAM) ได้ทางสถานี PRESS TV ที่ลิงค์ต่อไปนี้ http://www.presstv.ir/live.html