ความจริงในมุมมองที่แตกต่าง

ไทยเชื่อว่าอิหร่านมีอำนาจต่อสู้กับการท้าทายต่างๆ ได้

880

สำนักข่าว IMM : นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ซึ่งได้เข้าร่วมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ครั้งที่ 16 กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน กล่าวว่า “ข้าเจ้ามีความเชื่อมั่นว่า สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในฐานะรักษาการผู้นำกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด มีอำนาจต่อสู้กับการท้าทายต่างๆ ของโลกได้”

 

สำนักข่าวฟารส์นิวส์ FARS NEWS AGENCY สำนักข่าวของอิหร่าน รายงานว่า วานนี้ (31/8/55) นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ซึ่งได้เข้าร่วมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ครั้งที่ 16 กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน กล่าวว่า “ข้าเจ้ามีความเชื่อมั่นว่า สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในฐานะรักษาการผู้นำกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด มีอำนาจต่อสู้กับการท้าทายต่างๆ ของโลกได้”

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในหัวข้อ “Lasting Peace through Joint Global Governance” ต่อที่ประชุม

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทย ได้กล่าวถึงความท้าทายในการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน ฝ่ายไทยเห็นว่า กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศจะช่วยเสริมสร้างโลกาภิบาล NAM มีศักยภาพที่จะมีบทบาทได้มากเนื่องจากเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่ความ หลากหลายจากหลายส่วนของโลกและมีจำนวนสมาชิกมากถึง 120 ประเทศ ไทยเองเชื่อมั่นในศักยภาพของ NAM ที่จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนถาวร”