ความจริงในมุมมองที่แตกต่าง

คลิป … กองทัพอิรักโจมตีคลังแสงของวะฮาบี-ไอซิสในเมืองโมซูล..!!!

1,927

เครื่องบินรบของอิรักได้ทิ้งระเบิดโจมตีโรงงานผลิตระเบิดและแหล่งเก็บอาวุธของวะฮาบี-ไอซิสในเมืองโมซูลอิรัก

อัลอาลัม รายงานวันนี้ (พุธที่ 18 มกราคม ) อับดุลอะมีร รอชีด ยารุลเลาะฮ์ ผู้บัญชาการปฏิบัติการ “ กอดีมูน ยา นัยนาวา” เปิดเผยว่า เครื่องบินรบ F 16 ได้ทิ้งระเบิดโจมตีโรงงานผลิตระเบิดและแหล่งเก็บอาวุธของวะฮาบี-ไอซิสในเขตพื้นที่อัลรอชีดียะฮ์ อัลอามิล และอัลกุบบะฮ์ในโมซูลอิรัก

ปฏิบัติการครั้งนี้มีขึ้นหลังจากได้รับข้อมูลข่าวจากหน่วยงานข่าวกรองและความมั่นคงแห่งชาติอิรัก

ที่มา :  http://fa.alalam.ir/news/1912749