ความจริงในมุมมองที่แตกต่าง

คลิป… ชาวปาเลสไตน์ฉลองชัยชนะเหนือรัฐเถื่อนอิสราเอล ภายหลังรัฐเถื่อนยุติมาตรการที่เข้มงวดในการเข้ามัสยิดอัล อักศอ

995