ความจริงในมุมมองที่แตกต่าง

50 รายชื่อต้องห้ามสำหรับการตั้งชื่อให้กับเด็กทารกแรกเกิด ในซาอุฯ…!

449

ทะเบียนราษฎรซาอุดีอาระเบียได้ประกาศ 50 ชื่อต้องห้ามสำหรับการตั้งชื่อให้กับเด็กทารกแรกเกิด เนื่องจากขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม และศาสนา

Arabic 21  รายงานว่า สื่อซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยออกรายการชื่อที่ต้องห้ามซึ่งพ่อและแม่ไม่ควรตั้งชื่อให้กับทารกแรกเกิด

รายชื่อต้องห้ามดังกล่าว เช่น Abdul Rassol, Iman, Amir, Abdul Nasser, Abdulnabi, Abdulayati, Gibreel, Maleke, Mamalkah, Malektina, bayan, Laurent, Samu, Larin, Cobar, Laurin, Benjamin, Naris, Yara และ Sitaf
عبدالرسول، ایمان، امیر، عبدالناصر، عبدالنبی، عبدالعاطی، جبرئیل، ملکة، مملکة، ملکتینا، بیان، لوران، سمو، لارین، کبریال، لورین، بنیامین، ناریس، یارا، سیتاف

irna.ir